ฮากันไป! ทอมมี ไวโซ ปรี่ขึ้นเวที แสดงความยินดี เจมส์ ฟรังโก้ แต่ถูกกันไม่ให้พูดออกไมค์!!

ฮากันไป! ทอมมี ไวโซ ปรี่ขึ้นเวที แสดงความยินดี เจมส์ ฟรังโก้ แต่ถูกกันไม่ให้พูดออกไมค์!!

ฮากันไป! ทอมมี ไวโซ ปรี่ขึ้นเวที แสดงความยินดี เจมส์ ฟรังโก้ แต่ถูกกันไม่ให้พูดออกไมค์!!