ผลรางวัล เณศไอยรา ทีมบุพเพฯ อาละวาด คว้า 5 รางวัล!!

ผลรางวัล เณศไอยรา ทีมบุพเพฯ อาละวาด คว้า 5 รางวัล!!

ประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรางวัล “เณศไอยรา” จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ที่เป็นรางวัลสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ รางวัลแห่งความสำเร้จ บุคคลตัวอย่างแห่งความสำเร็จปี 2561