อาริอาน่า เกรนเด โค่นบัลลังค์ เซเลน่า โกเมซ ขึ้นแซงผู้หญิงที่มียอดติดตามสูงสุดในไอจี

อาริอาน่า เกรนเด โค่นบัลลังค์ เซเลน่า โกเมซ ขึ้นแซงผู้หญิงที่มียอดติดตามสูงสุดในไอจี

อาริอาน่า เกรนเด โค่นบัลลังค์ เซเลน่า โกเมซ ขึ้นแซงผู้หญิงที่มียอดติดตามสูงสุดในไอจี