ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol Day of Actuarial Science and Math for Life เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าในวงการประกันภัยและภาคธุรกิจอื่นๆ…