พัชราภา ไชยเชื้อ

Home / / พัชราภา ไชยเชื้อ

ชื่อเล่น:อั้ม
ส่วนสูง:168
น้ำหนัก:46
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:5 ธ.ค. 2521