ไพลิน พิจิตอำพล

Home / / ไพลิน พิจิตอำพล

ชื่อเล่น:เจ
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542