วิยะดา อุมารินทร์

Home / / วิยะดา อุมารินทร์

ชื่อเล่น:อุ้ม
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542