พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล

Home / / พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล

ชื่อเล่น:ไมค์
ส่วนสูง:185
น้ำหนัก:56
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:19 ธ.ค. 2532