โรเบิร์ค พูนพิพัฒน์

Home / / โรเบิร์ค พูนพิพัฒน์

ชื่อเล่น:บ็อบบี้
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542