คาเมรอน ดิแอซ

Home / / คาเมรอน ดิแอซ

ชื่อเล่น:คาเมรอน
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542