พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

Home / / พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

ชื่อเล่น:ใบเฟิร์น
ส่วนสูง:165
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 ก.ย. 2535