พชร จิราธิวัฒน์

Home / / พชร จิราธิวัฒน์

ชื่อเล่น:พีช
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542