ราณี แคมเปน

Home / / ราณี แคมเปน

ชื่อเล่น:เบลล่า
ส่วนสูง:166
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:ราณี แคมเปน
วันเกิด:24 ธ.ค. 2532