ชวพร เลาหพงศ์ชนะ

Home / / ชวพร เลาหพงศ์ชนะ

ชื่อเล่น:พลอย
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:พลอย ชวพร
วันเกิด:30 พ.ย. 542