พัชญา เพียรเสมอ

Home / / พัชญา เพียรเสมอ

ชื่อเล่น:พีพี
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542