จุติ จำเริญเกตุประทีป

Home / / จุติ จำเริญเกตุประทีป

ชื่อเล่น:เมฆ
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542