SBFIVE ปลุกกระแส T-POP ส่งซิงเกิลใหม่ Candy Crush บอกรักสไตล์ บาส – คิมม่อน – คอปเตอร์ – เต้ – ตี๋

SBFIVE ปลุกกระแส T-POP ส่งซิงเกิลใหม่ Candy Crush บอกรักสไตล์ บาส – คิมม่อน – คอปเตอร์ – เต้ – ตี๋

ปลุกกระแส ‘T-POP’ มาครึกครื้นอีกครั้ง เมื่อ 5 หนุ่ม SBFIVE บาส – สุรเดช พินิวัตร์, คิมม่อน – วโรดม เข็มมณฑา,…