เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ อิออน จัดงาน Thailand Gala Premiere Wonder Women 1984

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ อิออน จัดงาน Thailand Gala Premiere Wonder Women 1984

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วอร์เนอร์ บราเดอร์ส (ประเทศไทย)…