ครอบครัว กัลย์จาฤก ร่วมยินดี คุณแม่สมสุข ในงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติฯ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / ครอบครัว กัลย์จาฤก ร่วมยินดี คุณแม่สมสุข ในงานเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติฯ

       จาฤก กัลย์จาฤก นำทีมครอบครัวกัลย์จาฤก  ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ , จิตรลดา กัลย์จาฤก , ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก , นรรฐพร กัลย์จาฤก , ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ ,ดิษย์กรณ์ ดิษย์ นันทน์ และ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ สาขาละครวิทยุ – ละครโทรทัศน์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในงาน เชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน  พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน โดยภายในงาน ได้จัดให้มีนิทรรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๒ ท่าน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๒ ท่าน ประกอบด้วย นางสมสุข  กัลย์จาฤก , นายชิน ประสงค์ , นายปริญญา ตันติสุข , นางคำปุน ศรีใส , นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี , นายจำลอง ฝั่งชลจิตร  , นายเสน่ห์ สังข์สุข  , นายวิโรจน์  วีระวัฒนานนท์ , นางกั้น  เชาวพ้อง , นางสุคนธ์ พรพิรุณ , นายประภาส ชลศรานนท์ , นางเอก นันทนาคร

 

 

       นอกจากนิทรรศการแล้วในช่วงค่ำ ยังมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีศิลปินแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทั้ง ๑๒ ท่าน พร้อมชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ รวมถึงรับชมการแสดงของผู้แทนศิลปินศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นางสมสุข กัลย์จาฤก นำเสนอการแสดงชุด “สืบสานศิลปิน…สืบศิลป์จินตนาการ” โดยบอกเล่าเรื่องราวโลกแห่งความจริงที่แม้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือ “คน” การสืบสานตำนานจากละครวิทยุ จนมาสู่ละครโทรทัศน์ ส่งต่อสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็น DNA ของศิลปิน นำแสดงโดย ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก , ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ และ พรสุดา ต่ายเนาว์คง

 

 

       ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์