Mono Mask For Kids กิตติศักดิ์ พุกเจริญ โมโน เน็กซ์

รวมน้ำใจ โมโน เน็กซ์ ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อน้อง

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / รวมน้ำใจ โมโน เน็กซ์ ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อน้อง

หลังจากฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Mono Mask For Kids เชิญชวนพนักงาน โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือร่วมแบ่งปันหน้ากากอนามัยขนาดเล็ก เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากทั่วประเทศ ล่าสุดได้รวบรวมหน้ากากได้กว่า 3,500 ชิ้น โดยมี คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ส่งมอบหน้ากากผ่านทางไปรษณีย์ ไปยังโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาทิ โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย จ. เชียงใหม่, โรงเรียนวัดนาทะเล จ. อุตรดิตถ์, โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี จ. กำแพงเพชร, โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม จ. พิษณุโลก, โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม จ. เพชรบูรณ์ และโรงเรียนอื่นๆ รวมกว่า 20 โรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และน้องๆ นักเรียนได้ส่งภาพกลับมาเพื่อทำการขอบคุณ และได้ตอบรับการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อไป