ติดตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / ติดตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง และกรรมการสมาคม ได้มีโอกาสพบกับ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ ณ สำนักงาน สคทช.ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้  

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของ สคทช. รวมถึงความคืบหน้าในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน