กรมการค้าภายในบุกย่านวัยรุ่น ปลุกกระแส “บริโภคข้าวไทย” หวังกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยให้เติบโต

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / กรมการค้าภายในบุกย่านวัยรุ่น ปลุกกระแส “บริโภคข้าวไทย” หวังกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยให้เติบโต

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นการบริโภค สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ข้าวไทยที่หลากหลาย เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบของสังคมเมือง ความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น โดย เมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กก./คน/ปี แต่ตอนนี้คนไทยกินข้าวเหลือเพียง 75 กก./คน/ปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กก/คน/ปี เท่านั้น และในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กก./คน/ปี

​ในวันนี้ (26พ.ย. 2565) กรมการค้าภายในและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักข้าวไทยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้น และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ในหนึ่งปีข้าวสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท

​อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทยยังสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีหลากหลาย ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร โปรตีนและวิตามินหลากหลาย มีทั้งสายพันธุ์ให้น้ำตาลน้อย ไม่ทำให้อ้วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบวิธีการนำข้าวหลากหลายชนิดมาหุงผสมกัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในแต่ละครัวเรือน เช่น การหุงข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียว หรือข้าวกล้อง เพื่อให้ได้รสชาติแตกต่าง ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวในสถานศึกษาต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้น และสร้างความต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มวัยรุ่นในอีกทางหนึ่ง