เบเยอร์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในงานเทศกาลของขวัญ (Arted Gift Fair) ครั้งที่ 31

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / เบเยอร์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในงานเทศกาลของขวัญ (Arted Gift Fair) ครั้งที่ 31

เบเยอร์ ผู้นำสีนวัตกรรมรักษ์โลกรักคุณ ต่อยอดโครงการ “Beger Be Happy” ปีที่ 9 เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของนิสิต มอบผลิตภัณฑ์ “สีเบเยอร์” จำนวน 14 ถัง มูลค่ารวม 18,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลของขวัญ (Arted Gift Fair) ครั้งที่ 31

คุณอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำสีนวัตกรรมรักษ์โลกรักคุณ ร่วมสร้างสุขสู่สังคมตามปณิธานองค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “Beger Be Happy” ก้าวสู่ปีที่ 9 ในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจสีที่ให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งนี้โครงการเล็งเห็นความสำคัญด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมอบผลิตภัณฑ์ “สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ สีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูงปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” จำนวน 14 ถัง เพื่อนำไปใช้ในการทาสีฉากประกอบให้สวยงามสำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลของขวัญ (Arted Gift Fair) ครั้งที่ 31

สำหรับงานเทศกาลของขวัญ (Arted Gift Fair) จัดขึ้นเป็นปีที 31 ในธีม Y2K GIFT2000s เพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จักกับสาขาวิชาศิลปศึกษาด้วยการแสดงผลงาน นิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันโครงการ “เบเยอร์ บีแฮปปี้” ร่วมสนับสนุนโครงการดี ๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมกับเยาวชน และนิสิต นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ฝึกเรียนรู้การตอบแทนและการแบ่งปันในสังคม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสร้างน้ำใจร่วมกัน โดยการสนับสนุนงานที่ผ่านมาของเบเยอร์ อาทิ การสนับสนุนสีเพื่อกิจกรรมค่ายอาสาทาสีในพื้นที่ห่างไกลของสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานถาปัดการละคอน ครั้งที่ 63 โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น