อุเทน ออกช่อ

Home / / อุเทน ออกช่อ

ชื่อเล่น:เทน
ส่วนสูง:
น้ำหนัก:
ชื่อในวงการ:
วันเกิด:30 พ.ย. 542