Voodoopillow เปิดตัว ไบร์ท-วิน พรีเซนเตอร์หมอนเพื่อสุขภาพ

Voodoopillow เปิดตัว ไบร์ท-วิน พรีเซนเตอร์หมอนเพื่อสุขภาพ

Voodoopillow ผู้ถือลิขสิทธิ์ หมอนรูปไบรท์ & วิน แต่เพียงผู้เดียว เปิดตัว Presenter 2 หนุ่ม ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี และ วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร…