ตุ๊ก ชนกวนันท์ แมน การิน

แมน-ตุ๊ก ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “iLIKE” นักธุรกิจดัง-ดารา

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / แมน-ตุ๊ก ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “iLIKE” นักธุรกิจดัง-ดารา

    สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi (The Institute of Agricultural Product Innovation) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “iLIKE” งานที่รวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมทั้งผู้ประกอบการ ร่วมนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงสินค้าดังกล่าว อีกทั้งกิจกรรมบนเวทีในงาน ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดย ท่านชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นร่วมเสวนาให้ความรู้  ภายในงานยังได้รับรู้ รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมหลายๆ แบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็น คุณวัชรพล บุญหลาย เจ้าของแบรนด์ เมดิฟู้ดส์ ดร. เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพล ฟู้ดส์ จำกัด และคุณชนกวนันท์ รักชีพ ขึ้นร่วมเสวนาให้ความรู้บนเวที และยังได้พบกับวิทยากร แขกรับเชิญ อาทิ คุณการิน ศตายุ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมแก่ทุกท่านที่ร่วมงาน

 

    แคมเปญ “iLIKE” เป็นกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเกิดความตระหนักรู้ในคุณค่า คุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรนวัตกรรม อันจะส่งผลให้อุปสงค์ของสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักธุรกิจรุ่นใหม่หันมาพัฒนาธุรกิจโดยยการนำผลผลิตทางการเกษตรมานวัตกรรมเป็นสินค้า อุปโภค บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมไทย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

 

    หลังจากจบแคมเปญนี้แล้ว ทางสถาบันส่งเสริมสินค้านวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะได้มีการจัด Campaign ที่ 2 : Develop # สู่การพัฒนา ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้น ในช่วงมิถุนายน จะมีการจัด Campaign ที่ 3 : สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ซึ่งในแคมเปญต่อไปจะมีกิจกรรมมากมายเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากขึ้น  ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ FACEBOOK : สิ่งดีๆ กำลังจะเกิดขึ้น LINE : i LIKE