ต่าย นัฐฐพนท์ ตี๋ ธนพล เต้ ดาวิชญ์

ต่าย นัฐฐพนท์ นำทีม เต้ – ตี๋ ร่วมงาน เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดประกวดนวัตกรรมจัดการพลาสติก

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / ต่าย นัฐฐพนท์ นำทีม เต้ – ตี๋ ร่วมงาน เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดประกวดนวัตกรรมจัดการพลาสติก

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านจัดการพลาสติกสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียว GREEN RETAIL แห่งแรก ของประเทศไทย ที่ร่วมภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล้อม แห่งสหประชาชาติ (UNEP) มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกมาโดยตลอด พร้อมทั้งรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 และเดินหน้าอย่างจริงจังในทศวรรษที่สอง ยกระดับมาตรการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์เป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดถุงพลาสติกแห่งแรกของประเทศไทย งดให้บริการถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันปลอดถุงพลาสติกสากล โดยงดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, บลูพอร์ต หัวหิน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นใช้ถุงพลาสติก บริษัทฯ ขอความร่วมมือบริจาคเงิน 1 บาท/ถุง เพื่อนำไปมอบให้แก่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยระยะ 4 เดือนนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 70% ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) มีความตั้งใจนำเงินบริจาค ในโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการจัดการพลาสติก ไปพร้อมกับเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่ให้ขยะพลาสติกกลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้มีแนวคิดการจัดประกวดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศเพื่อการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” เพื่อให้เกิดการตระหนัก และตื่นตันในเรื่องปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สร้างสรรค์ผลงาน หรือวิธีการในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย โดยนวัตกรรมที่ชนะเลิศต้องสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคม”

การประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย เกิดจากความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล และได้รับเกียรติจากภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา รวมถึงชาวต่างชาติ ไม่จำกัดประเภท จำนวนไม่เกิน 4 คน สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.noplasticinnatureinnovation.com

และนับเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะผู้จัดงานประกวดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท, ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลละ 20,000 บาท และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 สุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ แห่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในนามคณะผู้จัดการประกวดฯ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้ที่มีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด โดยผลงานที่ได้รับเลือกอาจกลายเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการร่วมผลักดัน และสร้างการเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้มีแผนดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระยะสั้น ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ในกิจกรรม Beach Clean Up โดยเชิญชวนประชาชนร่วมลงพื้นที่เก็บขยะ เพื่อสำรวจ และวิเคราะห์ขยะที่เก็บได้ เพื่อหาสาเหตุของการเกิดขยะในแต่ละชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรณรงค์การลดใช้ขยะได้ตรงจุด สอดคล้องกับพื้นที่และวิถีชีวิตในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟชบุ๊ค THE MALL THAILAND

พร้อมกันนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงสานต่อเจตนารมณ์การเป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกของประเทศไทย โดยพร้อมร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินนโยบายตามแผนโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ในการงดบริการถุงพลาสติก พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และเชื่อมั่นในความตั้งใจ ใส่ใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนไทย ที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทย สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกเกินความจำเป็น และแบบครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 และสามารถนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ภายในปี 2570 ได้อย่างแน่นอน เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและทะเลไทยเป็นของขวัญล้ำค่าแก่ลูกหลานของเราในอนาคต