MU Charity 2020 : Run for Fund น้ำฝน พัชรินทร์ อาร์ม น้ำฝน อาร์ม พิพัฒน์

อาร์ม – น้ำฝน ร่วมงานแถลงข่าวเดินวิ่งการกุศล MU Charity 2020 : Run for Fund

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / อาร์ม – น้ำฝน ร่วมงานแถลงข่าวเดินวิ่งการกุศล MU Charity 2020 : Run for Fund

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานเดินวิ่งการกุศล “MU Charity 2020 : Run for Fund” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้สมทบทุน กองทุนสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จัดให้มีงานแถลงข่าวงานเดินวิ่งการกุศล “MU Charity 2020 : Run for Fund” ครั้งที่ 2 โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต, รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ และคู่รักว่าที่บ่าวสาว น้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และ อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์เดินวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมี นายสมพล ศรีจันทรา รับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน

สำหรับงานวิ่งการกุศล “MU Charity 2020 : Run for Fund” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ LOVE Life Run เน้นธีมรักษ์ธรรมชาติ ลดการสร้างขยะ

โดยภายในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Reuse ) และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในงานจะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรับแก้วน้ำ ณ จุดเริ่มต้น และนำไปรับน้ำดื่มตามจุดแจกน้ำดื่ม เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ และเมื่อถึงเส้นชัยจะมีการแจกขวดน้ำเพื่อใช้สำหรับกรอกน้ำดื่มตามจุดบริการงานต่างๆ นอกจากนี้ผู้สมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน สามารถมอบเสื้อวิ่ง (ลงทะเบียนแล้วเลือกบริจาคเสื้อให้กับคนพิการ) เพื่อแปรงเป็นเงินมูลค่า 80 บาท ต่อเสื้อ 1 ตัว ร่วมบริจาคให้กับผู้พิการในด้านต่างๆ ต่อไป

รูปแบบการแข่งขัน
1. วิ่งชิงถ้วยพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประเภท Overall ชาย และหญิง มินิมาราธอนระยะ 10.1 กิโลเมตร
2. วิ่งแข่งมินิมาราธอน 10.1 กิโลเมตร ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 18-29 ปี /30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60ปีขึ้นไป โดยที่ 1-3 หญิง และชายจะได้รับถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ
สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป ๔,๐๐๐ คน แบ่งเป็น
1. ประเภทมินิมาราธอน 10.1 กิโลเมตร รับจำนวน 2,000 คน ทั่วไปจำนวน 1,750 คน ท่านละ 550 บาท VIP จำนวน 250 คน คนละ 1,100 บาท
2. ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร รับจำนวน 2,000 คน ทั่วไปจำนวน 1,750 คน ท่านละ 550 บาท VIP จำนวน 250 คน คนละ 1,100 บาท