เนย วรัฐฐา เนย-แจม แจม ชรัฐฐา

เนย-แจม แท็กทีมเยี่ยมชมร้านค้า ในงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / เนย-แจม แท็กทีมเยี่ยมชมร้านค้า ในงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ จัดโครงการ มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8) โดยในงานได้รับเกียรติจากพลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย และสองสาว เนย วรัฐฐา อิมราพร -แจม ชรัฐฐา อิมราพร ที่มาสร้างสีสัน และเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ภายในงาน

พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เผยว่า งานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถมีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน

โดยมาในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยาย ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ โดยบุคคลตัวอย่าง ได้แก่ นายคำรณ มะนาวหวาน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, นางสาวปิยะพร ศิลปาจารย์ ผู้พิการทางการได้ยิน, นายสุนทร งามเกิดศิริ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย,นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ น้องธันย์ เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจความสุขคนไข้ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ , นายดำเกิง มุ่งธัญญา ครูไอซ์ ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านอาชีพของคนพิการ อาทิ การแสดงดนตรี โดย นางสาวอุไร มณีศรี ผู้พิการทางการมองเห็น อีกทั้ง การแสดงจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า บ้านราชวิถี บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, การแสดงจากโรงเรียนศรีสังวาลย์,การแสดงจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ การแสดงวงดนตรีและนักร้องจากกรมดุริยางค์ทหารบก,กองดุริยางค์ทหารเรือ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ และกองสวัสดิการ

สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การแสดงจากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ การแสดงจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, การแสดงจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์,การแสดงจากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร การแสดงจากโรงเรียนประชาบดี การแสดงจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ การแสดงจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย การแสดงจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (บ้านชวนชื่น)

และในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น และการเชิญหน่วยงาน สถาบันต่างๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ และผู้ร่วมงานที่สนใจ อีกด้วย

ทางด้านสองสาว เนย -แจม ที่มาร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ พร้อมสร้างสีสันโชว์ร้องเพลงบนเวที และเดินเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ พร้อมกล่าวว่า

สำหรับการจัดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม อยากให้คนไทยทุกคนได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้พิการอย่างต่อเนื่องค่ะ