แหม่ม คัทลียา

เปิดตัว “โรงพยาบาลคูน” โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลแบบ Palliative care แห่งแรกในไทย

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / เปิดตัว “โรงพยาบาลคูน” โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลแบบ Palliative care แห่งแรกในไทย

การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย โดยการจัดการอาการต่างๆ ที่ไม่สุขสบาย ควบคู่ไปกับการดูแลแบบรอบด้านทั้งจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและครอบครัวไปในเวลาเดียวกัน หรือที่เรียกว่า “Palliative care” เป็นแนวทางการรักษาที่เริ่มเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นในสังคมปัจจุบันของประเทศต่างๆ รวมทั้งของไทย

“โรงพยาบาลคูน” หรือ KOON Palliative Care Specialised Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน Palliative care หรือ การดูแลรักษาแบบประคับประคองแห่งแรกของประเทศไทยจึงเกิดขึ้น โดยการริเริ่มของ พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร หรือ คุณหมอแนต อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต ซึ่งได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการดูแลแบบ Palliative care จึงมีประสบการณ์ดูแลคนไข้ ในฐานะแพทย์โรคปอด แพทย์ ICU และแพทย์ Palliative care เป็นระยะเวลาอีก 7 ปี จากทั้งในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าและโรงพยาบาลเอกชัย โดยการก่อตั้งโรงพยาบาลคูน คุณหมอแนต ใช้แนวคิด Be near, be around, be with ที่เน้นการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อการมีช่วงเวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยระยะสุดท้าย

“แม้เราจะมีความรู้ ตั้งใจดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดอย่างไร เราก็ไม่สามารถรักษาให้ทุกคนรอดชีวิตได้” จากแรงผลักดันนี้ ทำให้คุณหมอแนตเริ่มศึกษาเรื่อง Palliative โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยเพียง 3% ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง เพราะคนจำนวนมากไม่รู้จักหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งความจริงแล้วถ้าผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลดังกล่าวนี้ได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยได้มากขึ้นเท่านั้น

ในโอกาสเปิดตัวโรงพยาบาลคูนอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ในงานมีการจัดเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในหัวข้อ “ความสำคัญของ Palliative Care สำหรับการสร้างบริการทางการแพทย์ให้สมบูรณ์ของประเทศ” โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคูน พร้อมมีแขกรับเชิญพิเศษ “คุณแหม่ม” คัทลียา แมคอินทอช ให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 9 กันยายนนี้ ณ โรงพยาบาลคูน ถนนพระราม 2

แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูน กล่าวว่า โรงพยาบาลคูน หรือ KOON Palliative Care Specialised Hospital เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษา แบบประคับประคองหรือ Palliative care แห่งแรกของประเทศไทย มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัว เป็นการดูแลที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการจัดการอาการ ไม่สุขสบายต่างๆ อย่างเข้มข้น ส่งผลให้คนไข้มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไป โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ดูแลคนไข้แบบใกล้ชิดและให้ความรู้สึกถึงความเอาใจใส่และอบอุ่นเป็นพิเศษ จึงเป็นที่มาภายใต้แนวคิด Be near, be around, be with

โรงพยาบาลคูน เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งเป็นหลักการรักษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยให้คำปรึกษา และวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกับคนในครอบครัว เพื่อให้ทุกฝ่ายมีคุณภาพชีวิต ความสุขที่เพิ่มขึ้น โดยใช้หลักการดูแลรักษา ทั้งเชิงกายภาพร่างกายด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล ร่วมกับการดูแลเรื่องสภาพจิตใจทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่พร้อมด้วยห้องพักที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน ให้บรรยากาศที่แตกต่างจากโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ และทีมงานผู้เชียวชาญดูแลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งต้องการยกระดับคุณภาพรักษา แบบประคับประคองของวงการแพทย์ในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล

การดูแลแบบประคับประคองออกแบบมาเพื่อคนไข้ที่มีโรคร้ายแรงต่างๆ ที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนไข้อย่างมาก และทำให้ร่างกายเสื่อมถอยลงจนลดทอนวันเวลาในชีวิตของคนไข้ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจบางประเภท โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตวายระยะสุดท้าย โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคตับแข็งระยะท้าย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรื้อรัง เช่น Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) และอื่นๆ โดยโรงพยาบาลคูนพร้อมดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง เพื่อให้คนไข้และครอบครัวสุขสบายที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมไปถึงการติดตามสุขภาพจิตของคนใกล้ชิดหลังการจากไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

บุคลากรของโรงพยาบาลประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักจิตบำบัด นักดนตรีบำบัดและสหสาขาอื่นๆ อีกมากมาย ในอัตราส่วนระหว่างบุคลากรต่อคนไข้ที่มากเป็นพิเศษเพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและอบอุ่น พร้อมทักษะการฟังเชิงลึก หรือ deep listening เพื่อที่จะได้สื่อสารให้เข้าใจกับทั้งคนไข้และครอบครัวถึงสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การดูแลที่เหมาะสมที่สุดแก่คนไข้และครอบครัว

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโรงพยาบาลคูนเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของบริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลเอกชัย โรงพยาบาลที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทุกสาขา เป็นที่เชื่อถือมายาวนานกว่า 15 ปี มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เป็นสถานที่ดูแลคนไข้แบบใกล้ชิด ให้ความรู้สึกถึงความเอาใจใส่ และมีความอบอุ่นเป็นพิเศษ ตลอดจนการจัดสร้างเป็น Boutique Hospital ที่ข้ามขีดจำกัดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากบุคคลากรทางการแพทย์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยระยะสุดท้ายตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านการออกแบบอาคารโรงพยาบาล ยังเน้นเข้าถึงธรรมชาติ เรียบง่าย กว้างขวางด้วยพื้นที่สีเขียวใช้โทนสีและตบแต่งภายในให้อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน โดยทีมมืออาชีพด้านการออกแบบ ที่เคยออกแบบอาคารกุมารเวช จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

ในส่วนชื่อของโรงพยาบาล “คูน” มาจาก ต้นคูน หรือ ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งนอกจากเป็นต้นไม้ประจำชาติแล้ว ต้นคูนยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ช่วงที่สวยงามที่สุดที่เห็นดอกเหลืองบานสะพรั่งเต็มต้นเป็นช่วงที่ใบกำลังร่วงโรย เปรียบเสมือนกับชีวิตคน แม้ในช่วงที่กำลังร่วงโรย ถ้าเรา “เลือก” ที่จะเป็น “ต้นคูน” เราก็สามารถสร้างช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดได้เช่นกัน

โรงพยาบาลคูน ตั้งอยู่ในซอยวัดยายร่ม (พระราม2 ซอย 33) ห่างจากถนนหลักพระราม 2 เพียง 500 เมตร ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้ทาง Facebook : Facebook.com/koonhospital Instagram : Instagram.com/koonhospital Line : @koonhospital และ Email : Support@koonhospital.com หรือโทร 02 405 3899