กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมรณรงค์ “ให้เด็กไทย กินข้าวไทย” ไปยังโรงเรียนต่างๆ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมรณรงค์ “ให้เด็กไทย กินข้าวไทย” ไปยังโรงเรียนต่างๆ

กรมการค้าภายใน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กไทย กินข้าวไทยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว โดยได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังห้างสรรพสินค้า และโรงเรียนสถาบันการศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล

เพื่อกระตุ้นการบริโภค สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ข้าวไทยที่หลากหลาย เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบของสังคมเมือง ความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น โดย เมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กก./คน/ปี แต่ตอนนี้คนไทยกินข้าวเหลือเพียง 75 กก./คน/ปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กก/คน/ปี เท่านั้น และในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กก./คน/ปี

โดยกรมการค้าภายใน ก็ได้จัดกิจกรรมดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวที่โรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑล โรงเรียนโพธิสารวิทยากร , โรงเรียนธัญบุรี , โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม , โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 (สายไหม), โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 (สายไหม), โรงเรียนธัญรัตน์ (รังสิต คลอง 6), โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม , โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี , โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ข้าวไทยที่หลากหลาย เพื่อช่วยกระตุ้น และสร้างความต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

ภายในงานนอกจากจะจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้าวไทยแล้ว ก็ยังจัดให้มีการแสดงดนตรี สร้างความสนุกสนานทั้งยังให้ความรู้กับเยาวชนอีกด้วย