จันจิ จันจิรา

ซอฟเฟล ชวน จันจิ จันจิรา ร่วมรณรงค์ส่งต่อความห่วงใย ให้คนไทยปลอดภัยจากไข้เลือดออก

Home / ข่าวบันเทิง, ข่าวและกิจกรรมดารา / ซอฟเฟล ชวน จันจิ จันจิรา ร่วมรณรงค์ส่งต่อความห่วงใย ให้คนไทยปลอดภัยจากไข้เลือดออก

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของ ยุงลาย และ โรคไข้เลือดออก ที่มียอดผู้ป่วยในปี 2566 พุ่งสูงมากจนน่าตกใจ โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วย 158,705 ราย และเสียชีวิต 181 ราย และในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 มีนาคม พบรายงานผู้ป่วย 20,590 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง 2 เท่า มีผู้เสียชีวิต 28 ราย ทั้งที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ภาครัฐจึงร่วมกับเอกชนเตรียมมาตรการป้องกันการระบาด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวัง และป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และในปี 2567 ซอฟเฟล ในฐานะผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับรู้ถึงภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มมากขี้น ด้วยเหตุนี้ซอฟเฟลจึงไม่หยุดนิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน เพื่อลดการสูญเสีย โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับคนไทย อาทิ โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกระหว่างซอฟเฟล กับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , กิจกรรม Quality Moment with Soffell โมเมนต์ดีดี ไม่มีเฟล กับซอฟเฟล ฯลฯ ทุกกิจกรรมตอกย้ำถึงอันตราย และความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตของคนในครอบครัว

วันที่ 29 มีนาคม 2567 คุณจิรายุ ภักดียิ่งยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด และ คุณเมนาท มีสมมนต์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท เอเนซีส กรุ๊ป ผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงซอฟเฟล ได้มอบซอฟเฟล จำนวน 100,000 ชิ้น  ใน ‘โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก’ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ให้กับกรมควบคุมโรค โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อส่งต่อความห่วงใยและความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศ

และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคที่กำลังมาถึงนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ‘การดูแลสุขภาพกับ การเตรียมความพร้อมป้องกันไข้เลือดออก’ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงและตระหนักถึงภัยร้ายจากยุงลาย โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมเสวนาและให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยมีนักแสดงสาว จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย ร่วมพูดคุยเพื่อหาวิธีลดความเสี่ยง และรู้ถึงวิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายนนี้ ณ Patta Cup Cafe ซ.วิภาวดีรังสิต 60

มาร่วมตระหนักถึงความรุนแรงจาก โรคไข้เลือดออก ปกป้องภัยร้ายจากยุงลายเพื่อคนที่คุณรัก รณรงค์ส่งต่อความห่วงใย ถึงภัยอันตรายจากยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกที่คร่าชีวิตคนไทยในทุกปีภัยเงียบที่แฝงอยู่ใกล้ตัว มาร่วมกันลดความสูญเสีย จากเจ้ายุงลายแมลงร้ายเพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย