เทย์เลอร์ สวิฟต์ สวมมงคนดัง ที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลก ประจำปี 2019 + คนบันเทิง 10 อันดับแรก

เทย์เลอร์ สวิฟต์ สวมมงคนดัง ที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลก ประจำปี 2019 + คนบันเทิง 10 อันดับแรก

เทย์เลอร์ สวิฟต์ สวมมงคนดัง ที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลก ประจำปี 2019 + คนบันเทิง 10 อันดับแรก

คิม – คานเย่ ลงภาพฉลองครบรอบแต่งงาน  5 ปี แบบไม่มีกั๊ก – แถมเบื้องหลังกว่าจะเป็นวันพิเศษ

คิม – คานเย่ ลงภาพฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี แบบไม่มีกั๊ก – แถมเบื้องหลังกว่าจะเป็นวันพิเศษ

คิม – คานเย่ ลงภาพฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี แบบไม่มีกั๊ก – แถมเบื้องหลังกว่าจะเป็นวันพิเศษ

จบสงครามคาร์เดเชียน – สวิฟต์ เมื่อ ไคลีย์ เอาเพลงของ เทย์เลอร์ มาตั้งชื่อลิปคอลเลกชั่นใหม่

จบสงครามคาร์เดเชียน – สวิฟต์ เมื่อ ไคลีย์ เอาเพลงของ เทย์เลอร์ มาตั้งชื่อลิปคอลเลกชั่นใหม่

จบสงครามคาร์เดเชียน – สวิฟต์ เมื่อ ไคลีย์ เอาเพลงของ เทย์เลอร์ มาตั้งชื่อลิปคอลเลกชั่นใหม่