ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ศรีอโยธยา หม่อมน้อย ฮัท จิรวิชญ์ แพนเค้ก เขมนิจ

หม่อมน้อย รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาศิลปะการแสดง

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / หม่อมน้อย รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาศิลปะการแสดง

        เนื่องในวันที่ 20 เมษายน ของทุกปีอันเป็นวันครบรอบวันเกิดของ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  มหาศิลปิน คณะกรรมการมูลนิธิ คึกฤทธิ์ 80  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศเกียรติคุณให้ ‘ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ’ รับ ‘รางวัลคึกฤทธิ์ ’ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2561 ในฐานะเป็นศิลปินชั้นครูผู้สร้างสรรค์ผลงานหลากรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับสากลทั้งภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และละครเวที ทั้งยังบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการโดยมี ‘ เขมนิจ จามิกรณ์ ’ และ ‘ จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร ’ สองดารานำจากภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ‘ ศรีอโยธยา ’ มาร่วมแสดงความยินดี ณ สถาบันคึกฤทธิ์