สิงโต ปราชญา

สิงโต ปราชญา ร่วมพิธีเปิดงาน “Green Life Eat Organic”

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / สิงโต ปราชญา ร่วมพิธีเปิดงาน “Green Life Eat Organic”

        นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Green Life Eat Organic งานแสดงและจำหน่าย สินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค โดยงานจัดขึ้น ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ ซึ่งในพิธีเปิด งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับ ภูมิภาคในครั้งนี้ ได้แขกรับเชิญพิเศษ “สิงโต” ปราชญา เรืองโรจน์ หนุ่มหล่อขวัญใจวัยใสจาก Sotus The Series เข้าร่วมงาน และสาธิตการทำสลัดออแกนิคเพื่อสุขภาพ ให้กับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมบรรดา แฟนคลับ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานได้ชิมกันถ้วนหน้า

   

        กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า อินทรีย์ให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยออกสู่ตลาด โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการส่งเสริมตลาดสินค้า อินทรีย์ ดังนี้ หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Village) ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์(Organic Farm Outlet) และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

        กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อันเป็นการกระตุ้นการสร้าง เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าอินทรีย์ และกระตุ้น การบริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

   

        งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค มีการจัดงานขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยงานที่ ชั้น G ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งภายในงานมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาแสดง มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ข้าวอินทรีย์ น้ำมะพร้าว สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปต่างๆ พร้อมชมการแสดงจาก ศิลปินมากมาย ส่วนงานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ณ จังหวัดชลบุรี และเดือนสิงหาคม ณ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน