ปั้นจั่น ปรมะ หน่อย บุษกร หมอช้าง แดง ธัญญา

คนบันเทิงร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / คนบันเทิงร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต
      กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ดำเนินการจัดทำโครงการ จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการ จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต  ให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้สักการบูชา น้อมรำลึกถึงพระองค์  โดยมีพิธีเททองหล่อ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
    สำหรับพิธีเททองหล่อ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต  ครั้งนี้มีบุคคลในวงการบันเทิงร่วมพิธี อาทิ บุษกร วงศ์พัวพันธ์,  ธัญญา วชิรบรรจง, ยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ธารา ทิพา, หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา, ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, ปริศนา กล่ำพินิจ, ปั้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย

 

    การจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ครั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานพระเมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตพระประธานในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ พร้อมทั้งจัดสร้างวัตถุมงคล ดังกล่าว
    การบูชา “พระพุทธปฎิมาสิริภานิรมิต”  ช่องทางที่ 1 บูชาผ่านกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  โทร. 080-629-3907 , 080-629-3909   ช่องทางที่ 2 บูชาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารออมสินและเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-629-3907 , 080-629-3909 โทรสาร 02-282-2553   E-mail : pr909@hotmail.co.th , Facebook : กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์