กี้ ภคมน อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม

อนันดา ควง กี้ ภคมน ร่วมกิจกรรมในงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ 2561

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / อนันดา ควง กี้ ภคมน ร่วมกิจกรรมในงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ 2561

    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018: WTC 2018) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 อย่างยิ่งใหญ่ 
และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเข้าชมนิทรรศการทั้งไทยและต่างประเทศอย่างล้นหลามกว่า 1,000 คน ออเดอร์ทะลักกว่า 1.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ต่างชาติชื่นชมไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของโลกอย่างแท้จริง

    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน WTC 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตที่สำคัญ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งทางด้านการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลังของไทย ซึ่งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และชื่นชมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในตลาดโลก นอกจากนี้ WTC 2018 ยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือด้านมันสำปะหลังกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างอำนาจการต่อรอง และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ส่งผลให้มีการลงนามใน MOU เพื่อซื้อขายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าจาก จีน ตุรกี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ในปริมาณสูงถึง 1,490,000 ตัน มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท เป็นการหาตลาดรองรับผลผลิตเป็นการล่วงหน้าตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นการใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLVT ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางที่จะร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมมือกันด้านการตลาด นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สร้างความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพและมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการต่างชาติว่า ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

    โดยในงานนี้นอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมันสำปะหลังเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย อาทิ โซนสาธิตอาหารและขนมทำจากมันสำปะหลัง เช่นมันสำปะหลังบอลชุบฟองดูว์ ซึ่งได้ดาราดังอย่าง อนันดา เอเวอร์ริงแฮม และ กี้ ภคมน สถิรบุตร ดาราสาวจากละครเรื่อง สัมปทานหัวใจ ควงคู่มาร่วมสาธิตการทำมันสำปะหลังชุบฟองดูว์ และชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลังอีกด้วย

    ทั้งนี้ อนันดา ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้คนไทยเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากมันสำปะหลังและช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลัง ซึ่งปลูกโดยน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องเกษตรกรไทย ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยครับ