มี้ พิสมัย รอง เค้ามูลคดี หนิง นิรุตย์ อาภาพร นครสวรรค์ แพท ณปภา

แพท ณปภา ร่วมงานแพทยสมาคม มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / แพท ณปภา ร่วมงานแพทยสมาคม มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย

    แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อยนำโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พญ.นาฏ ฟองสมุทร หัวหน้าโครงการอุ่นใจใกล้แพทยสมาคมและกลุ่มอัศจรรย์อาวุโส โดยมี นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกล่าวเปิดงาน มีเหล่าศิลปินดารา นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รอง เค้ามูลคดี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อาภาพร นครสรรค์, แพท ณปภา และจ๊ะจ๋า พริมรตา  ร่วมงานสัมนาเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตสูงวัยและการดูแลผู้ป่วยสูงวัย พร้อมทั้งยังเปิดให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมสัมมนาณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯอาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี

 

    ภายในงานจัดให้มีการสัมนาให้ความรู้ การส่งเสริมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีในวัยอาวุโส เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ  รวมทั้งการปรับเปลี่ยน แนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุปกติมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น  รวมทั้งการเพิ่มความเข้าใจ ความ ตระหนักรู้ด้านสมองเสื่อมให้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วภายในงานก็ยังจัดให้มีกิจกรรม Dementia Screen for Access การประเมินผู้สูงอายุว่ามีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมหรือไม่ สำหรับ โรงพยาบาลที่เข้าร่วม กิจกรรมกับทางแพทยสมาคมฯ แพทยสมาคมฯ จะมอบ Box set ชุดแนะนำเบื้องต้นสำหรับดูแลผู้ป่วยสมอง เสื่อม และสายรัดข้อมือ FORGET ME NOT WRISTBAND เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หายออกจาก บ้าน โครงการนี้เริ่มต้น 5,000 ชุด

 

    สำหรับโครงการนี้จะมีแผนดำเนินงาน 2 ปีด้วยกัน โดยทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มีแผนงานการจัดกิจกรรมนี้ไปทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างแข็งแรง พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งชมรมกลุ่มผู้ป่วยและชมรมกลุ่มผู้สูงอายุภายใต้โครงการ อุ่นใจใกล้ แพทยสมาคมฯ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ บุคคลสำคัญในสังคม ร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ เพื่อ ร่วมวางแผนการทำงานของชมรมฯ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ต่างๆและให้ความรู้เพื่อให้แนวทางด้าน การรักษาและดูแลสุขภาพร่างกายกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในสังคมไทย ทั้งนี้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุทางแพทยสมาคมฯได้จัดตั้งกลุ่ม  อัศจรรย์อาวุโส  ขึ้นเพื่อให้ดำเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้แต่ละ ครอบครัวหันมาใส่ใจการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้