บอย ถกลเกียรติ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ อาสาทำให้สู้ภัยโควิด แอ็กซ์ สตูดิโอ โควิด-19

แอ็กซ์ สตูดิโอ จัดทำกล่องครอบผู้ป่วย! มอบกลุ่ม อาสาทำให้สู้ภัยโควิด ส่งต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / แอ็กซ์ สตูดิโอ จัดทำกล่องครอบผู้ป่วย! มอบกลุ่ม อาสาทำให้สู้ภัยโควิด ส่งต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด ภาครัฐจึงมีนโยบายให้ประชาชน ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และในขณะเดียวกันก็เกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก ซึ่ง บริษัทแอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปิดสตูดิโอเพื่องดรับการถ่ายทำละคร และ รายการต่างๆ

ล่าสุด บอย ถกลเกียรติ และ ศศวัต บุษยพันธ์ กรรมการผู้จัดการ แอ็กซ์ สตูดิโอ จึงเกิดไอเดียให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำ กล่องครอบผู้ป่วยช่วยขนย้าย ในรถพยาบาล จำนวน 30 ชุด เพื่อนำไปร่วมสมทบกับกลุ่ม ‘อาสาทำให้ สู้ภัยโควิด’ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานระหว่างโรงพยาบาลและอาสาสมัคร ในการส่งมอบความช่วยเหลือด้านสิ่งของและอุปกรณ์การแพทย์ นำไปแจกจ่ายต่อยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ