ทับทิม อัญรินทร์

กรมทรัพยากรน้ำ มอบรางวัล Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำคูคลอง ชวนคนไทยอนุรักษ์น้ำ ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / กรมทรัพยากรน้ำ มอบรางวัล Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำคูคลอง ชวนคนไทยอนุรักษ์น้ำ ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

​กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานมอบรางวัลสำหรับไวรัลคลิปและภาพถ่าย “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” ภายใต้โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

​โดยในงาน มีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “เราจะคืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง ได้อย่างไร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ, คุณทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ นักแสดงจากช่อง 7, ดร.กันตชนม ศิวะพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน และ นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ของประเทศไทย นอกจากนั้น ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้ร่วมส่งผลงานไวรัลคลิปและภาพถ่ายเข้ามาประกวด ในหัวข้อ “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

​ภายในงาน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประธานในพิธี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง โดยกล่าวว่าปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รับผิดชอบภารกิจพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อส่งเสริมและให้การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง อย่างครอบคลุม และสืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรตลอดเส้นทางอย่างถ้วนหน้า ดังนั้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ จึงจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้หันมาใส่ใจดูแลแม่น้ำ คู คลอง ให้ใสสะอาด และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ คู คลอง รวมทั้งช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น

สำหรับ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ชื่อภาพ: หลังคืนประเพณี โดยนายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ส่วนรางวัลภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย ได้แก่ชื่อภาพ: เรือพลังงานไฟฟ้า ของนางสาวหฤทัย ลี้กิจเจริญผล และผลงานไวรัลคลิป รางวัลชนะเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ คลิป: กันและกัน โดย นายอรุณกร พิค

​ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ยังได้มีการจัดทำ Virtual Exhibition หรือนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.actionfortheriver.com