ตั้ว ศรัณยู นก สินจัย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล รัดเกล้า อามระดิษ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม

ศรีอโยธยา คว้า 5 รางวัล ราษฎร์บัณฑิต

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / ศรีอโยธยา คว้า 5 รางวัล ราษฎร์บัณฑิต
    ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยาคว้า ๕ รางวัล ราษฎร์บัณฑิต สาขา การแสดงและการะละครดีเด่น ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคล , งค์กร , สื่อ , และนักธุรกิจ ที่มีผลงานอัน ทรงคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ซึ่งจัดโดย สหชมรมร่วมพัฒนาไทย ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ที่ผ่านมา โดยภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติ ศรีอโยธยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ถึง ๕ รางวัล ดังนี้
    ๑.) รางวัลดารานำกิตติมศักดิ์ฝ่ายชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
    ๒.) รางวัลดารานำกิตติมศักดิ์ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ สินจัย เปล่งพานิช
    ๓.) รางวัลดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยม ได้แก่ อนันดา เอเวอริ่งแฮม
    ๔.) รางวัลดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ
    ๕.) รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม ได้แก่ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

 

    หม่อมน้อยม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เผยว่า “นักแสดงและทีมงานสร้างภาพยนตร์ศรีอโยธยาทุกฝ่าย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี และร่วมมือร่วมใจด้วยพลังอันแรงกล้าในการสร้างสรรค์ ศรีอโยธยา เพื่อทูลเกล้าฯถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาในองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า แห่งแผ่นดินสยาม และในขณะนี้ นักแสดงและทีมงานทุกฝ่าย ต่างทุ่มเทกายใจเพื่อจรรโลงไว้ใน ความยิ่งใหญ่ แห่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชนชาติไทยใน ศรีอโยธยา ภาค ๒ อันเป็นภาค อวสาน ของภาพยนตร์ ”