บูม สุภาพร แคน อติรุจ ไก่ ภาษิต ไบร์ท พิชญทัฬห์

“แคน อติรุจ-บูม สุภาพร” นำทีม ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ร่วมใจฝ่าวิกฤติต้าน โควิด-19 “ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก”

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / “แคน อติรุจ-บูม สุภาพร” นำทีม ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ร่วมใจฝ่าวิกฤติต้าน โควิด-19 “ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก”

กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก สำหรับ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มขึ้นทุกวัน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องกับโครงการ “ช่อง 3 ร่วมใจฝ่าวิกฤติต้าน โควิด-19” โดย ทีมผู้ประกาศข่าว อาทิ ไก่-ภาษิต อภิญญาวาท, ไบร์ท-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ, ปอ-ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์, ดาว-อภิสรา เกิดชูชื่น, บูม-สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง และ แคน-อติรุจ กิตติพัฒนะ ที่พร้อมใจกันมาบอกวิธีป้องกัน พร้อมย้ำ “ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก”

ไก่-ภาษิต อภิญญาวาท “โควิด-19 ติดเชื้อจากสารคัดหลั่ง น้ำลาย น้ำมูก ละอองฝอย กระเด็นจากตัวผู้ป่วย อาการเบื้องต้น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย โควิด -19 ติด ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก” ไบร์ท-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ “สังเกตอาการของตัวเองและคนรอบข้าง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรค ดูแลตัวเอง ดูแลสังคม แล้วเราจะผ่านวิฤกตินี้ไปด้วยกัน”

ปอ-ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ “โควิด-19 ป้องกันง่ายๆ มั่นล้างมือให้สะอาด ปิดปาก ปิดจมูก เวลา ไอ หรือ จาม อย่าให้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เพียงแค่นี้” ดาว-อภิสรา เกิดชูชื่น “สิ่งสำคัญคือต้องดูแลตัวเอง ถ้ามีอาการขี้ ไอ เจ็บ คอ หรือ หายใจหอบเหนื่อย ให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วไปพบแพทย์ทันที โควิด-19ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก”

บูม-สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง “มาร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรแพทย์ สาธารณสุข ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ เราต้องทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดูแลตัวเอง ดูแลสังคม แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน” แคน-อติรุจ กิตติพัฒนะ “ช่วงที่ โควิด-19 มีหลายประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และถ้าคุณเพิ่งกลับมากจาประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่บ้าน 14 วัน หลีกเลี่ยงการไปพบปะผู้คน หรือไปในพื้นสาธารณะนะครับ แต่ถ้าเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ต้องไปพบแพทย์ด่วนนะครับ”