Maithong Collection ภณ ณวัสน์ เพื่อน คณิน

เพื่อน – ภณ ร่วมพิธีลงนาม เปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Maithong Collection

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / เพื่อน – ภณ ร่วมพิธีลงนาม เปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Maithong Collection

เพื่อสนองพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด จึงได้จับมือกับแบรนด์เครื่องสำอางมิสทิน โดยบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าร่วมกัน ณ บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี เพื่อน คณิณ, ภณ ณวัสน์ และ แหวนแหวน ปวริศา ร่วมงาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ตามแนวพระนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ CM 1957 Maithong Collection ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิว ครีมทามือ น้ำหอมกลิ่นธรรมชาติจากสารสกัดน้ำมันกุหลาบในโครงการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพันธุ์ไม้หอมฯ และกระเป๋าหนังลาย คุณไหมทอง สุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ ที่เป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงสร้างสรรค์และถ่ายทอดความน่ารักสดใส ผ่านผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งของคนไทย ภายใต้แบรนด์เครื่องสำอางมิสทิน โดยรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระอุปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศไทย ตามหลักแนวคิด ‘ไทยช่วยไทย นำพาคนไทยให้พ้นวิกฤต’

และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 ก.ค. 2563 แขกผู้มีเกียรติได้เข้าลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ และเงินบริจาคโดยเสด็จพระกุศล และสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระอุปถัมภ์ อันได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และ มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ด้วย

สำหรับบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ตามแนวพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและสัตว์ป่วยอนาถา จากแรงบันดาลพระทัยที่ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข โดยทรงนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญ มาวิจัยและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน

ผู้สนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ CM 1957 Maithong Collection สามารถสั่งซื้อได้ที่ ยุพินแอปพลิเคชั่น, Ning Nong Shopping Thailand, Lazada และ Shopee และ แค็ตตาล็อกมิสทิน, Mistine beauty shop, EVEANDBOY, WATSONS และ KIS หรือที่บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี