ปู นาตยา อ๊อฟ พงษ์พัฒน์

อ๊อฟ พงษพัฒน์ – ปู นาตยา เข้ารับรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาพหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / อ๊อฟ พงษพัฒน์ – ปู นาตยา เข้ารับรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาพหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสประกาศรางวัล “ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาพหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ โดยมี นางณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนาสนิกชนได้ระลึกนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจในการปกป้อง รักษา คุ้มครองพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาเยาวชนที่นับถือพระพุทธศาสนา ให้มีความสนใจ ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และเพื่อสนองคุณงามความดีต่อชาติ พระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนุปถัมภก

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาบุคคลเข้ารับประทานเทียนพรรษาและรางวัล และมีผู้ผ่านการพิจารณาและการสรรหา เข้ารับประทานเทียนพรรษา และรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๒๓๒ ราย

ทั้งนี้มีดารา นักแสดง ผู้กำกับฯ และผู้จัดฯ มากฝีมืออย่าง อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง และนักแสดงคุณภาพอย่าง ปู-นาตยา จันทร์รุ่ง นักแสดงจากละครเรื่อง “สองทระนง” ทางช่อง 7HD เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทั้งสองท่านเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัล “ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาพหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ในครั้งนี้ว่า

“ในฐานะพุทธศาสนิกชน การธำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญมากครับ เรื่องการทำบุญ ก็ทำเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ในฐานะผู้กำกับฯ หรือผู้จัดฯ ผมก็สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับธรรมะ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในละครมาโดยตลอด ซึ่งผมมองว่าตรงนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่คนไทยตลอดไปครับ”

ด้านนักแสดงสาว ปู-นาตยา ก็กล่าวว่า
“ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธและเป็นนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนเรื่องการทำบุญทำทานการสวดมนต์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ทำเป็นปกติทำเป็นประจำอยู่แล้วและได้น้อมนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งของตัวเองและคนรอบข้างที่เราสามารถแนะแนวทางให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นคนศาสนาใดก็ตาม #เราต้องดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ขอขอบคุณผู้จัดงานนี้ที่ให้เกียรติไปรับรางวัลทรงเกียรตินี้…ขอบคุณนะคะ”