บูม กิตตน์ก้อง

บูม กิตตน์ก้อง ชวนอิ่มบุญ วิสาขบูชา ที่ เซ็นทรัล โคราช

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / บูม กิตตน์ก้อง ชวนอิ่มบุญ วิสาขบูชา ที่ เซ็นทรัล โคราช

    ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราขสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2562 ในกิจกรรม “อิ่มบุญวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 14 ถึง 22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชุมพล ชั้น 1 @@@โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศมงคล โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันด์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราขการ จ. นครรราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ใน จ.นครราขสีมา, เสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์, ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม ผู้บริหารสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพระเอกจากช่อง 7HD บูม-กิตตน์ก้อง ขำกฤษ ศิลปินทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562 เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ จากกรุงเทพฯ สู่ โคราช ประดิษฐานให้ประชาขนชาวโคราช ได้สักการะเวียนเทียน พร้อมพระพุทธรูป ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รูปเหมือน พระอริยสงฆ์ ฯลฯ. โดยผู้ร่วมกิจกรรม อิ่มบุญ วิสาขบูชา สามารถร่วมเขียนขื่อ-สกุล บนระฆังเงิน ระฆังทอง ถวายเป็นพุทธบูชา ในงานดังกล่าวด้วย