BNK48

BNK48 ตอกย้ำความนิยม คว้ารางวัลนักร้องกลุ่มหญิงยอดนิยม SIAMRATH ONLINE AWARD 2020

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / BNK48 ตอกย้ำความนิยม คว้ารางวัลนักร้องกลุ่มหญิงยอดนิยม SIAMRATH ONLINE AWARD 2020

บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ iAM (ไอแอม) ต้นสังกัดดูแลบริหารงานศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 ส่งตัวแทนศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 คือ ปัญ ปัญสิกรณ์ ติยะกร, มินมิน รชยา ทัพพ์คุณานนต์, เคท กรภัทร์ นิลประภา เป็นตัวแทนร่วมงานเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติ “นักร้องกลุ่มหญิงยอดนิยม” จากงาน  SIAMRATH ONLINE AWARD 2020 จัดขึ้นเป็นครั้งที่  1 

เนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ 18 ปี สยามรัฐออนไลน์ อยู่ภายใต้บริษัท สยามรัฐ จำกัด โดยรางวัลที่มอบให้นี้มาจากหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล ภายใต้การคัดสรรขอ คณะกรรมการ ร่วมกับการใช้ระบบ BIG DATA จากทาง ZANROO เพื่อรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มีต่อองค์กร ตลอดระยะเวลา 1 ปี  นับว่ารางวัลนี้มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ