บัณฑิต ทองดี ปรัชญา ปิ่นแก้ว อาร์ต พศุตม์

กองทัพบก เผยผลสำเร็จโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘” เพื่อให้คนไทยกตัญญูประเทศ ปกป้องสถาบัน

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / กองทัพบก เผยผลสำเร็จโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘” เพื่อให้คนไทยกตัญญูประเทศ ปกป้องสถาบัน

พลโท ธเนศ  กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดงานรู้คุณแผ่นดิน และนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘”   ภายใต้ แนวคิด We Do Volunteer (ทําให้ ด้วยใจ) โดยมี พลโท สมศักดิ์  สมรักษ์ เจ้ากรม กิจการพลเรือนทหารบก , อาร์ต – พศุตม์ บานแย้ม ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของโครงการ, คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว, คุณบัณฑิต ทองดี, ​คุณเหมันต์ เชตมี, คุณวิทยา ทองอยู่ยง ร่วมให้การต้อนรับ

อาร์ต พฒุตม์

            โครงการ “ปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน” ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ จนปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๘ ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของสังคมไทย เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกด้านความมั่นคง และความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ในการปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันให้ขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วนต่อไป