ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร

สวยเก่ง! ดร.ม่านฟ้า นั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาทนายความ

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / สวยเก่ง! ดร.ม่านฟ้า นั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาทนายความ

สาวสวยคนดัง ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา อาจารย์สอนระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ผ่านมาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหาสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และยังช่วยผลักดันให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยในช่วงเกิดวิกฤตที่ผ่านมา

ล่าสุดทำเอาหลายคนร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา หลังสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า

“ดิฉันขอขอบพระคุณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศของสภาทนายความ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี สื่อและระบบสารสนเทศ ของสภาทนายความ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเข้าถึงข้อมูลต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นและไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในวงการกฎหมายเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศของสภาทนายความ ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านคดีความก็สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสามารถขอความช่วยเหลือด้านคดีความได้มากขึ้นด้วย เพราะ “เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว” เมื่อดิฉันได้มาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ดิฉันก็จะพยายามให้การติดต่อสื่อสารทุกๆช่องทางกับสภาทนายความสามารถทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรในแวดวงกฎหมาย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาที่พึ่ง ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป

ดิฉันจะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารองค์กร หรือในด้านสื่อสารมวลชน เพื่อมาใช้พัฒนาต่อยอดระบบการสื่อสารและสารสนเทศของสภาทนายความที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งเพื่อให้ทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

ในปัจจุบันทางสภาทนายความมีช่องทางการติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือได้ง่ายและสะดวก โดยมี app “สภาทนายความ on mobile” และ แอปพริเคชั่นไลน์ของสภาทนายความ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วค่ะ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสภาทนายความ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร และผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้ดิชั้นได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสภาทนายความฯตลอดจนสาธารณะชนทั่วไปมา ณ ที่นี้”

สำหรับประวัติทางการศึกษาของ ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา มีดังนี้

  • จบการศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก วิชาการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (4.00)