ต้อ มารุต หน่อง อรุโณชา เปรี้ยว ทัศนียา

เปรี้ยว ทัศนียา นำทีมรับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น 61

Home / ข่าวและกิจกรรมดารา / เปรี้ยว ทัศนียา นำทีมรับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น 61

    สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม จัดงานพิธีประทานรางวัล เยาวชนและบุคคลดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ท่านหญิง(หม่อมเจ้า)ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประทานรางวัล

    โดยมีเยาวชนและบุคคลหลากหลายสาขาวิชาเข้ารับประทานรางวัล อาทิเช่นสาขาบันเทิง คุณหน่อง อรุโณชา, คุณต้อ มารุจ, เปรี้ยว ทัศนียา การสมนุช, บลิว วรพล จินตโกศล, ลิเบีย ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ, แชมป์ ชนาธิป โพธิ์ทองคำ, กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ ฯลฯ ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ซึ่ง ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล ประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ประธานอำนวยการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้จัดงานก็ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า

 

    “เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคล ๒๐ กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เป็นวัน เยาวชนแห่งชาติ ทางคณะกรรมการสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม จึงได้กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ รางวัลประทาน เยาวชนและบุคคลดีเด่น เพื่อสรรหาเยาวชนและบุคคลดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และช่วยเหลืองานด้านสาธารณกุศล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เป็นแรงบันดาลใจให้มีบุคคลผู้อุทิศตนเสียสละในการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ”