ไม่ยุ่งเนอะ! ไมลีย์ ไซรัส โต้กลับ เมื่อพิธีกรเหน็บการแต่งตัว เป็นสาเหตุถูกแฟนบอยคว้าไปจูบ!

ไม่ยุ่งเนอะ! ไมลีย์ ไซรัส โต้กลับ เมื่อพิธีกรเหน็บการแต่งตัว เป็นสาเหตุถูกแฟนบอยคว้าไปจูบ!

ไม่ยุ่งเนอะ! ไมลีย์ ไซรัส โต้กลับ เมื่อพิธีกรเหน็บการแต่งตัว เป็นสาเหตุถูกแฟนบอยคว้าไปจูบ!